Intencje Mszalne

intencje
TYGODNIOWE INTENCJE MSZALNE:  od 20 października do 26 października         

 

1. Poniedziałek- g. 7.00   + Marię Zdrojewską.                                                         

           – g. 9. 00    + Pawła Pakulskiego.               

            – g. 18.00  1. + Urszulę Jarzębską – w  10 r. ś. i z ok. imienin.

                             2. + Jana i Krystynę Węglarek.

                                     

2.  Wtorek     - g. 7.00        + Feliksę Grabowską.

                     - g. 9.00        + Helenę Rajkowską.                        

                      - g. 18.00   1. – W int. Ojca św., Ojczyzny, Radia Maryja i TV Trwam – int. od Koła

                                            Przyjaciół Radia Maryja w Sierpcu.                    

                                       2. + męża Krzysztofa Bienieckiego – w 33 r. ś.

 

3.  Środa         - g. 7.00     + Halinę Zalewską.

                      – g. 9.00     + Mariannę Woźniak.

                      – g. 18.00   - W int. Parafii farnej i mieszkańców miasta Sierpca i ziemi sierpeckiej.

                                UROCZYSTOŚĆ MIEJSKO PARAFIALNA POD PRZEWOD. Ks. BISKUPA

 

4. Czwartek     - g.7.00      + Danutę Cieszyńską.

                        – g. 9.00     + Irenę Nagiewicz. / 1 pogrz. /.          

              – g. 18.00  1. + Martę i Józefa Modrzejewskich.

                                          2. + Józefa Kamińskiego – z ok. 2 r. ś.                                                

 

5. Piątek       - g.7.00      + Ewę Pajewską. / 1 pogrz. /.

                    – g.9.00      + Mariannę – w 11 r. ś. i Andrzeja Pestów, Weronikę Szatkowską i Henryka

                                       Kapelę.       

- g. 18.00  1. + Elżbietę Wiśniewską – w 2 r. ś. 

                                    2. + Henryka Kaźmierczaka – w 32 r. ś.

 

6. Sobota               – g.7.00     1. + Rców: Helenę i Stanisława i brata Jana – w 7 r. ś. i zmarłych z Rny Jarzynków.      

                                               2. + Tadeusza Chyżyńskiego – z ok. imienin.                                    

                                                3. + Bronisławę Ligowską.

                               – g. 9.00        + Zofię Pikalską – w 2 r. ś.          

                        – g. 18.00  1. + Danielę Boguszewską – w 1 r. ś. i Juliana Boguszewskiego.

                                       2.  + męża Janusza Borowskiego i syna Tadeusza Borowskiego.        

         

7. Niedziela  - g. 7.00     + Rców: Eleonorę i Alojzego Morawskich.

           – g. 8.00   + Tadeusza Głuchowskiego – z ok. imienin.

                     - g. 9.30   + Jerzego Sarnowskiego – w  20  r. ś.

                    – g. 11.00  + Tadeusza i Krzysztofa Gajewskich – z ok. imienin Tadeusza.

                     – g. 12.30  – W int. parafian i wszystkich, którzy zwykle się modlą w naszej farze.                          

              – g. 16.00  + Irenę Wierzbicką.

                     – g. 18.00  + Rców: Mariannę i Adama Krasińskich.    

                   

TYGODNIOWE INTENCJE MSZALNE:  od 27 października do 2 listopada    

 

1. Poniedziałek- g. 7.00   + Reginę Słoma.                                                       

          – g. 9. 00    - O bł. Boże dla nowożeńców: Łukasza i Magdaleny Wysockich .          

           – g. 18.00  1. + Rców Różańskich – w  15 r. ś. taty i w 12 r. ś. mamy oraz Rnę

                                     Wojciechowskich.

                           2. + Dariusza Szczyglińskiego.

                                     

2.  Wtorek     - g. 7.00        + Stanisławę Więckowską.

                     - g. 9.00        + Tadeusza Brzozowskiego – w Dniu Imienin.                             

                      - g. 18.00   1. + Tadeusza Witkowskiego – w Dniu Imienin.                           

                                       2. + Mariannę Gabryszewską – w 1 r. ś. i Tadeusza Gabryszewskiego.

 

3.  Środa         - g. 7.00     + Stefana Sobocińskiego. / 1 pogrz. /.

                      – g. 9.00     + Rców: Władysławę i Stanisława Sikorskich i Sebastiana Bereszczyńskiego -

                                             w 1 r. ś.

                      – g. 18.    1.  + Jerzego Kluskę – w 14 r. ś.

                                    2.  + Rców: Marię i Henryka Bondyrów – w 2 r. ś. taty.

 

4. Czwartek     - g.7.00      + Pawła Pakulskiego.

                        – g. 9.00     + Jarosława Zglenickiego.        

            – g. 18.00  1. + Janusza Witkowskiego, Jadwigę i Eugeniusza Witkowskich.

                                         2. + Annę i Eugeniusza Jankowskich.                                                   

 

5. Piątek       - g.7.00      + Helenę Rajkowską.

                    – g.9.00      + Eugeniusza Safaryn.        

       – g. 18.00  1. + Rców: Teresę i Zenobiusza Jaglińskich – w 11 r. ś.  Teresy.

                                    2. + Zenona Szczyglińskiego – w 25 r. ś.

 

6. Sobota               – g.7.00      + męża Ryszarda Przygódzkiego.       

                              – g. 8.00     + Barbarę i Jana Hołubickich.             

                              – g. 9.30     + Natalię i Czesława Stępkowskich – w 14 r. ś.  Czesława.

                               - g. 11.30   + Za wszystkich zmarłych – po poświęceniu cmentarza / Na cmentarzu  Parafialnym/      

                 – g. 18.00   + Jadwigę Dejnecką oraz dziadków : Stanisławę i Franciszka Kalman.      

         

7. Niedziela  - g. 7.00     + Rców, bratowe i braci Kordulasińscy, Rców Poliszewskich, szwagrów i

                                          koleżankę Hannę.

      – g. 8.00   + Rców: Henrykę i Stefana Czerwińskich i brata Stanisława.

                   – g. 9.30   + Henryka i Stanisławę Paśniewskich i Józefa Maciejewskiego.

                  – g. 11.00  + Jerzego Trochimczyka.

                  – g. 12.30  – W int. parafian i wszystkich, którzy zwykle się modlą w naszej farze.                          

          - g. 16.00  + Za wszystkich zmarłych – po Różańcu  / Na cmentarzu  Parafialnym /   

                – g. 18.00  + Tadeusza Lewaniak – w 12 r. jego ś. i Karola Lewaniak – z ok. jego imienin.      

                   

 

 

 

 

 

 

TYGODNIOWE INTENCJE MSZALNE:  od 3 listopada do 9 listopada

 

 

1. Poniedziałek- g. 7.00   + Za zmarłych z Rny Końpów.                                                            

   – g. 9. 00    + Wojciecha Przymyłskiego – w 8 r. ś.          

  – g. 18.00  1. + Zygmunta Tomczuka – w 1 r. ś.

                  2. + Za dusze w czyśćcu cierpiące – int. od Rny Witkowskich.

                                     

2.  Wtorek     - g. 7.00        + Andrzeja Kossakowskiego. / 1 pogrz. /.

                     - g. 9.00        + Mariannę Łaniewską – w 8 r. ś. oraz za c. Rnę Łaniewskich.                   

                      - g. 18.00   1. + Karola Maćkowskiego – z ok. imienin.                       

                                       2. + Romana Mazanowskiego – w 9 r. ś.

 

3.  Środa         - g. 7.00     + Czesława Masternaka.

                      – g. 9.00     - O bł. Boże dla Radosława i Pauliny Graczyk.

                      – g. 18.    1.  + męża Adama – w 10 r. ś. i Teściów: Lucynę i Mieczysława Kapuścińskich.

                                    2.  – W int. Koła Różańcowego w Bledzewie.

 

4. Czwartek     - g.7.00      + Sabinę Dobrzeniecką.

                        – g. 9.00     + męża Bolesława Urbańskiego i Rców: Genowefę i Józefa Marcinkowskich –

                                           w 6 r. ś. męża.   

   – g. 18.00  1. + Grzegorza Tuzinkiewicza – w 4 r. ś.

                                       2. + Antoniego Łagunę.                                          

 

5. Piątek       - g.7.00      + Szczepana Kadzińskiego. / 1 pogrz. /.

                    – g.9.00      + Edmunda Buraczyńskiego. / 1 pogrz. /.

- g. 18.00  1. + Rców: Genowefę i Zygmunta Rypińskich, męża Juliana Gabryszewskiego i

                       jego Rców: Karola i Stefanię oraz dzieci: Tadeusza i Grażynę.               

                                      2. + Eugeniusza Safaryn.

 

6. Sobota               – g.7.00     1.  + Wacława Banasika. / 1 pogrz. /.            

                          2. + Jana Waleckiego.   

                          3.  + Edmunda Buraczyńskiego.

          – g. 9.00         +  Marka Lamkę – w 2 r. ś.     

- g. 18.00    - O bł. Boże dla Piotra Woźniaka – w 18 r. urodzin oraz o zdrowie i bł. Boże

                    dla członków Stowarzyszenia „Szansa na życie”.              

         

7. Niedziela  - g. 7.00     + Wincentego Głuchowskiego i Stanisława Kowalewskiego.

- g. 8.00   + Rców: Michalinę i Stanisława Ziółkowskich i brata Jerzego.

                     - g. 9.30   + żonę Stanisławę Szablewską – w 6 r. ś. – int. od męża.

                    – g. 11.00  + Feliksa Chojnowskiego – w 5 r. ś.

          – g. 12.30  – W int. parafian i wszystkich, którzy zwykle się modlą w naszej farze.                          

   - g. 16.00  +  ojca Leonarda Pyszyńskiego – z ok. imienin i męża Lucjana Chojnackiego.

          – g. 18.00  + Grzegorza Zbierzchowskiego.