Intencje Mszalne

intencje
TYGODNIOWE INTENCJE MSZALNE:  od 1 września do 7 września 

 

1. Poniedziałek- g. 7.00    + Annę Jankowską.         

                        – g. 8.10   – w Int. dzieci i młodzieży rozpoczynających nowy rok szkolny.                           

   – g. 9. 00     + Ewę Winnicką. / 1 pogrz./.

                    + Małgorzatę Majchrzak.   / 1 pogrz./.             

  – g. 18.00     + Zbigniewa Mrozowskiego.

                                     

2.  Wtorek     - g. 7.00        + Rców: Stefana i Franciszkę Dobrosielskich.

                     - g. 9.00        + Rców: Helenę i Stefana Latarskich, brata Karola, zięcia Cezarego i

                                           Dziadków Latarskich i Karczewskich.                                    

                      - g. 18.00   1. + Apolonię Goszczyńską – w 15 r. ś.                             

                                       2. + Rców: Czesławę i Aleksandra Melibruda – w  r. ś.

 

3.  Środa         - g. 7.00     + Andrzeja Jędrzejewskiego.

                      – g. 9.00     + Ryszarda Kazimierza Gąsiorowskiego.

                      – g. 18.00 1. – W int. Koła Żywego Różańca z Piask.

                                     2. + Henryka Szymańskiego – w 6 r. ś., Rców Chmielewskich i Teściów

                                           Szymańskich i Józefa Morozow.

 

4. Czwartek   - g. 7.00     – O bł. Boże dla nowożeńców: Macieja i Edyty Łazarskich.              

                     - g. 9.00      – Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o bł. Boże dla Stefanii Smolec -

                                       w 95 r. urodzin i dla Krystyny i Huberta Szczepek – z ok. 45 r. ich ślubu.

                      – g. 18.00 1. + Celinę Jagodzińską– w 10 r. ś. oraz Józefa i Stefanię Stańczak.

                                     2. + Bronisława Wrzesińskiego, tatę Ireneusza Witczaka i babcię Annę Witczak.             

 

5. Piątek       - g.7.00      + Feliksę Grabowską. / 1 pogrz./.

                    – g.9.00      +  Leszka Kubińskiego – w 10 r. ś.

                    – g. 18.00  1. + Jana Rutkowskiego, Rców Rutkowskich i Chądzyńskich.

                                    2.  + Jana Mikuckiego – w 2 r. ś.                                                                                                                                            

 

6. Sobota               – g.7.00    1.  + Agatę Turowską. / 1 pogrz./.                                      

                          2. + Barbarę Balcerowską. / 1 pogrz./.                                      

                                   3. + Annę Jankowską.

          – g. 9.00   + Zofię i Andrzeja Brożek.

          – g. 17.10  – W int. Nowożeńców – ślubna .

          – g. 18.00  – W int. Nowożeńców – ślubna .     

 

7. Niedziela  - g. 7.00   + Antoniego i Czesławę Wojciechowicz.

- g. 8.00   + Jacka Biernackiego – w 10 r. ś.             

                     - g. 9.30   - O bł. Boże dla  Teresy Jadachowskiej – w 70 r. urodzin.

                    – g. 11.00  + Mirosława Boguckiego.

          – g. 12.30  – W int. parafian i wszystkich, którzy zwykle się modlą w naszej farze.  

   - g. 16.00   + Jana i Janinę Pesta – w 30 r. ś. Jana.

          - g. 18.00  + Reginę Zaborowską – w Dniu Imienin.