Intencje Mszalne

intencje
TYGODNIOWE INTENCJE MSZALNE:  od  24 sierpnia do 30 sierpnia

1.  Poniedz.      - g. 9.00   + Tadeusza Wasińskiego.                  

                        - g. 18.00  – O bł. Boże dla małżonków: Elżbiety i Sławomira Churskich -

                                       w 30 r. ślubu i o opiekę Najśw. Maryi Panny dla ich dzieci.

2.  Wtorek     – g. 9.00      + Zofię Chojnacką.                   

                     – g. 18.00     + Józefę Lasecką – w 14 r. ś.

                     – g. 18.30  – O zdrowie dla Andrzeja Szęsnego.

3.  Środa      - g.  9.00    +   Cecylię i Henryka Mazurowskich i Hannę Liszewską – w 4 r. ś.

                    – g. 18.00   + Jadwigę i Jerzego Domańskich.       

4. Czwartek  - g. 9.00   + Jadwigę Kołaczyńską. / 1 pogrz. /

                    – g. 18.00 + męża Lucjana Lewickiego  – w 6 r. ś..                                 

5. Piątek       - g. 9.00 1.  + Rców Uździckich – w 36 r. ś. taty. 

                                   2. + Mieczysława Piątkowskiego.

- g. 18.00 1. + Władysława i Zofię Jagodzińskich, Tadeusza i Ewę Janiszewskich –

                    w 17 r. ś. Tadeusza.

                        2. + Dziadków Siekluckich i Antoszewskich i Jana Antoszewskiego.

6. Sobota    - g. 9.00  1. + Rców: Józefę i Henryka Urbańskich oraz braci: Kazimierza, Ryszarda i

                                               Stanisława.

                       2. + Rców: Stanisławę i Leona Wasilewskich, Krystynę Wasilewską,

                              Stanisława Wasilewskiego, siostry: Zofię, Irenę, Mieczysławę i Jadwigę

                              z mężami.

                   – g. 18.00  – O bł. Boże dla nowożeńców: Ilony i Huberta Wiśniewskich. 

                   – g. 19.00  + Jerzego Tomaszewskiego. / 1 pogrz. /.  

7. Niedziela  - g. 7.00   -  O zdrowie i bł. Boże dla Lucyny Kędzierskiej.

- g. 8.00  + Annę i Ireneusza Raniszewskich – w 8 r. ś. Anny i w 13 r. ś. Ireneusza.

                     - g. 9.30  + Rców: Bronisława i Karolinę Przybyszewskich.

                    – g. 11.00 + Tadeusza i Krzysztofa Gajewskich – z ok.  2 r. ś. Krzysztofa.

          - g. 12.30  – O bł. Boże dla Ewy i Jerzego Sztupeckich – w 40 r. ich ślubu.

     – W int. parafian i wszystkich, którzy zwykle się modlą w naszej farze i za

                          zmarłych, za których się modlimy w wypominkach rocznych.      

          – g. 18.00  +  Jerzego Kuciejewskiego.

 

.  

TYGODNIOWE INTENCJE MSZALNE:  od 31 sierpnia do 6 września

1. Poniedz.    - g. 7.00      + Krystynę Fisz.                                                           

                     - g. 9.00       - O zdrowie i bł. Boże dla Piotra i Elżbiety Gozdowskich.

                    – g. 18.00 1. – O zdrowie i bł. Boże na dalsze lata dla Elżbiety i Teresy.

                                             2. – O zdrowie i bł. Boże dla Marzeny i Grzegorza oraz dla ich dzieci.

2.  Wtorek     - g. 7.00    + Franciszka Lipowskiego – int. od Lektorów.                            

                     - g. 9.00     + Bronisławę Ligowską – z ok. Dnia Imienin i 1 r. ś.

                      – g. 18.00  1. + Tadeusza Okońskiego – w 8 r. ś.  

                                     2. + Celinę Jagodzińską – w 11 r. ś.

3.  Środa         - g. 7.00   + Bronisławę Sobiecką.       

                      – g. 9.00    + Rców: Stefana i Helenę Latarskich, brata Karola, zięcia Cezarego i

                                       Dziadków Latarskich i Karczewskich.               

                     - g. 18.00 1. – W int. członków KŻR z Miłobędzyna.

                                    2. + Rców: Czesławę i Aleksandra Melibrudów – w r. ś.                                  

4. Czwartek   - g. 7.00  + Krystynę Fisz.

                     -  g. 9.00  + Franciszka Lipowskiego. / 1 pogrz. /               

           – g.18.00 1. + Rców: Irenę i Czesława Podgórskich – w 12 r. ś. mamy.                                   

              2. + Henryka Szymańskiego – w 7 r. ś., Rców: Zofię i Czesława Chmielewskich i

           Rców Szymańskich oraz za Józefa Morozow.

5. Piątek       - g. 7.00   + Janinę Rutkowską.                        

                     - g. 9.00   + Janinę Grączewską. / 1 pogrz. /.

                    – g. 17.00 – ślub: Tobiasz Wąsowski i Anna Kurta.

                    – g. 18.00 1. – Dziękczynna z prośbą o bł. Boże dla Stefanii Smolec.  

                                   2.  – Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i potrzebne łaski dla Magdaleny i Mirosława

                                       Ikier – w 25 r. ich ślubu.

6. Sobota               – g. 7.00   - O bł. Boże dla nowożeńców: Marcina i Kingi Antoszewskich .                              

                               – g. 9.00.  1. + Jana Rutkowskiego, Rców Rutkowskich i Rców Chądzyńskich.                 

                                              2. + Henryka Turalskiego – w 10 r. ś. i żonę Halinę oraz ich Rców.

          – g. 17.00 – ślub: Gabriel Pomianowski i Ewa Rzeszotarska.

          – g. 18.00 – W int. Klubu Przystań – w 23 rocz., Grupy AA Przystań – w 16 rocz., Grupy

                              AL. – Alon Kobiety – w 11 rocz.

7. Niedziela  - g. 7.00    + Jacka Biernackiego – w 11 r. ś.                 

                     - g. 8.00   + Apolonię i Józefa Jankowskich – w 26 r. ś. mamy.

                    – g. 9.30   + Mariannę, Jana, Kazimierza Wiśniewskich i Magdalenę Matuszewską.

                    – g. 11.00 + Józefa i Dziadków Kostkowskich oraz Rców Zdrojewskich.

                      - g. 12.30  - W int. parafian i wszystkich, którzy zwykle się modlą w naszej farze i za

                                         zmarłych, za których się modlimy w wypominkach rocznych. 

   – g. 16.00  + Jana i Janinę Pesta.

          - g. 18.00  + Cecylię i Adama Rogowskich i Dziadków Rogowskich – w 25 r. ś. Adama.