Intencje Mszalne

TYGODNIOWE INTENCJE MSZALNE: od 17 kwietnia do 23 kwietnia

Poniedz.      – g. 7.00    + Rców: Stanisława i Janinę Truszkiewicz i brata Ryszarda – w 2 r. ś. mamy.

                    – g. 8.00    + Henryka i Pelagię Rzeszotarskich, Praksedę i Franciszka Jaroszewskich.

                    – g. 9.30    + Jacka Sobocińskiego.

                    – g. 11.00  + Wiesławą Gruszkę – w 20 r. ś

          – g. 12.30   – W int. parafian i wszystkich, którzy zwykle się modlą w naszej farze i za

                               zmarłych, za których się modlimy w wypominkach rocznych.

                    – g. 16.00  + Barbarę Jaroszewską. / Gregorianka 15 /

                    – g. 18.00  + Jadwigę Górecką – z ok. 1 r. ś.

 

2.  Wtorek  g. 7.00     + Krystynę Rybicką. / 1 pogrz./.                            

                   – g. 9.00    + Za Mieczysława Korcz.               

                   – g. 18.00 1. + Zofię, Dorotę, Kazimierza Watemborskich – w r. ś. Kazimierza.

                                   2. + Barbarę Jaroszewską. / Gregorianka 16 /

 

3.  Środa       – g. 7.00     + Annę Jurek.             

                    – g. 9.00     + Stanisława Okońskiego – w 17 r. ś.

                    – g. 18.00 1. – O pomyślność w realizacji planów szkolnych i zawodowych wnucząt.

                                   2. + Barbarę Jaroszewską. / Gregorianka 17 /

 

4. Czwartek  – g. 7.00    + Marka Ziółkowskiego. / 1 pogrz./.

                    – g. 9.00    + Za Ryszarda Mocki.                   

                   – g. 18.00 1. – O bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla mieszkańców Miłobędzyna.

                                 2. + Dawida Rutkowskiego.

                                 3. + Barbarę Jaroszewską. / Gregorianka 18 /

5. Piątek     – g. 7.00      + Lucynę Ogrodniczak. / 1 pogrz./.

                   – g. 9.00    + Rców: Eugeniusza i Mariannę Jankowskich, brata Eugeniusza Jankowskiego i  bratowe Jankowskie.

                   – g. 18.00 1. + syna Arkadiusza Paciuszkiewicza – w r. ś.

                                   2. + Barbarę Jaroszewską. / Gregorianka 19 /

 

6. Sobota     – g. 7.00 1.+ Ewę Tomaszewską. / 1 pogrz./

                                   2. + Andrzeja Zdanowskiego – w 5 r. ś.

                          3.+ Barbarę Jaroszewską. / Gregorianka 20 / .

                    – g. 9.00  – Dziękczynna za 60 lat małżeństwa: Alicji i Jana Kępczyńskich.

                    – g. 18.00 + Jerzego Mańkowskiego – int. imieninowa.

 

7. Niedziela  – g. 7.00   + Janinę i Bolesława Tuzinkiewicz – w 7 r. ś. Bolesława.            

                     – g. 8.00  1. + Janinę Domańską, Helenę i Ignacego Dobrowolskich.

                                   2. + Barbarę Jaroszewską. / Gregorianka 21 /.

                    – g. 9.30 + Rców: Helenę i Zygmunta, braci: Henryka i Ludwika Lemańskich – w 12 r. ś. mamy

                    – g. 11.00  + Jerzego Trochimczyka – w Dniu Imienin.

                     – g. 12.30 1. O bł. Boże dla Łukasza Boguckiego – w 18 r. urodzin.

                   2.  – W int. parafian i wszystkich, którzy zwykle się modlą w naszej farze i za

                                            zmarłych, za których się modlimy w wypominkach rocznych.   

                    – g. 16.00   + Adama Korytowskiego – w 12 r. ś.

                    – g. 18.00   + Jerzego Nowickiego.

 

TYGODNIOWE INTENCJE MSZALNE: od 24 kwietnia do 30 kwietnia

Poniedz.      – g. 7.00    + Czesławę Nowacką – w 28 r. ś.

                    – g. 9.00    + Rców: Mariannę i Bronisława Wierzbowskich i syna Mieczysława.                  

                    – g. 18.00 1. + Karola Maćkowskiego, Jarosława Wolskiego, Krzysztofa Wawrzyńskiego i

                                         Krzysztofa Kwiatkowskiego – w 11 r. ś. wszystkich.

                                    2. + Barbarę Jaroszewską. / Gregorianka 22 /

2.  Wtorek  g. 7.00     + Jadwigę Mazurowską – int. od zakładu pogrzebowego „Anika” w Sierpcu.              

                   – g. 9.00    + Jadwigę Stasiak.               

                   – g. 18.00 1. – W int. Ojczyzny, Ojca św., Radia Maryja i TV Trwam.

                                  2. + Barbarę Jaroszewską. / Gregorianka 23 /

3.  Środa       – g. 7.00     + Jerzego Gorczycę.             

                    – g. 9.00     + Marka Ziółkowskiego – int. od chrzestnej.

                    – g. 18.00 1. + Annę Jurek.

                                   2. + Barbarę Jaroszewską. / Gregorianka 24 /

4. Czwartek  – g. 7.00    +  Dawida Rutkowskiego.

                    – g. 9.00     – O zdrowie i bł. Boże dla Marzeny.                

                    – g. 18.00 1. + Józefa Kaczorowskiego i teściów Kaczorowskich.

                                  2. + Barbarę Jaroszewską. / Gregorianka 25 /

5. Piątek     – g. 7.00      + Jadwigę Skorłutowską – w 50 r. ś.

                   – g. 9.00    + Hannę Pezda.

                 – g. 18.00 1. + Rców: Stanisławę i Frnaciszka Marciniak i zmarłych z Rny Marciniaków.

                                2. + Barbarę Jaroszewską. / Gregorianka 26 /

                  – g. 18.30  – O bł. Boże dla ojca i dziadka Jana Dąbrowskiego – w 90 r. urodzin.

6. Sobota     – g. 7.00 1.+ Jana Ocickiego.

                                   2. + Stanisława Rogowskiego – w 14 r. ś. i z ok. zbliżających się imienin.

                           3.+ Barbarę Jaroszewską. / Gregorianka 27 / .

                    – g. 9.00  + Marię i Wincentego Trojanowskich – w r. ś. Marii.

                    – g. 17.00 – ślub: Artur Zalewski i Paulina Przezdzięk.

                    – g. 18.00 + Apolonia, Franciszek i Roman Okońscy – w 27 r. ś. Franciszka.

7. Niedziela           – g. 7.00   + Rców: Helenę i Feliksa Nowakowskich i męża Wacława Persińskiego.              

                     – g. 8.00  – O bł. Boże dla Barbary i Dariusza Jankowskich – w 15 r. ślubu.

                    – g. 9.30 + Jerzego Sarnowskiego – int. imieninowa.

                    – g. 11.00  + Pawła Kornackiego – w 3 r. ś., Józefa i Zbigniewa Kornackich.

                     – g. 12.30 1. O bł. Boże dla Hanny i Kazimierza Kordyzon – w 50 r. ich ślubu.

     2.  – W int. parafian i wszystkich, którzy zwykle się modlą w naszej farze i za

                             zmarłych, za których się modlimy w wypominkach rocznych.   

                    – g. 16.00   + Zygmunta Kozłowskiego – z ok. imienin i Rców Jankowskich.

                    – g. 18.00 1. + Lecha Czarnomskiego – w 18 r. ś.

                                    2. + Barbarę Jaroszewską. / Gregorianka 28 /