Intencje Mszalne

intencje

 

TYGODNIOWE INTENCJE MSZALNE:  od 19 września do 25 września

1.  Poniedz. – g. 7.00     +          Kazimierza i Zofię Tomaszewskich.                                            

                    – g. 9.00    +           Edwarda Borkowskiego.            

                    – g. 18.00 1. + Henryka Moszczyńskiego.

                                   2. + Krystynę Sadowską.

2.  Wtorek     - g. 7.00  + Arkadiusza Paciuszkiewicza.                                  

                      – g. 9.00   - O bł. Boże dla nowożeńców: Tomasza i Emilii Blekickich.

                     - g. 18.00 1. + Edwarda Borkowskiego.

                                      2.  + Ryszardę Paprocką.

3.  Środa         - g. 7.00    + Edwarda Borkowskiego.

                       – g. 9.00    + Wiesława Malińskiego.

                     - g. 18.00 1. – W int. Ojca św. , Ojczyzny, Radia Maryja i TV Trwam – int. od Koła

                                          Przyjaciół Radia Maryja w Sierpcu.

                                    2. + Jana Góreckiego – w 9 r. ś., Józefa i Władysławę Góreckich.                            

4. Czwartek   - g. 7.00   + Edwarda Borkowskiego. 

               – g. 9.00   + Marię Kozłowską.

                – g. 18.00 1. + Za zmarłych z Rny Wójcików i Ryszarda Bieleckiego.

                                      2. + Mariannę Matuszewską – w 6 r. ś.                                   

5. Piątek       - g. 7.00      + Mirosława Trojanowskiego.

                    – g. 9.00      + Edwarda Borkowskiego.

                    – g. 18.00 1.+ Teresę Poraszka – w r. śm.

                                   2. + Rców Zdziemborskich, Rców Wysińskich, męża Stanisława Wysińskiego,

                                       córkę Zofię Ewę Nowalską – w r. śm.                            

6. Sobota               – g. 7.00    + męża Jerzego Zduniak, Rców: Franciszka i Czesławę Kowalskich, teściów

                                                    Zduniak.                                                                 

                                – g. 9.00  1.  + Czesławę i Antoniego Wojciechowicz.  

                               2.  + Edwarda Borkowskiego.                   

                          – g. 18.00    + Dziadków: Antoninę i Jana Szkopek.

7. Niedziela           – g. 7.00   + Rców: Stefana i Zofię Sobocińskich – z ok. 2 r. śm. Stefana.

                              – g. 8.00 1.  + Rców: Apolonię i Józefa Jankowskich, ciocię Zofię Mikucką.

                                            2. + Edwarda Borkowskiego.

                               – g. 9.30   + Rców: Teresę i Kazimierza Dzięgielewskich – w 8 r. ś. taty.  

                              – g. 11.00   + Jana Hołubickiego.          – w 8 r. ś.    

                             – g. 12.30  - W int. parafian i wszystkich, którzy zwykle się modlą w naszej farze i za

                                       zmarłych, za których się modlimy w wypominkach rocznych.                              

                    – g. 16.00   - O zdrowie i bł. Boże dla Bożeny Trochimczyk i dla jej dzieci.

                    – g. 18.00  +   Mariannę Śniegocką – w 3 r. ś., siostrę Sylwię Czachorowską.

                        

TYGODNIOWE INTENCJE MSZALNE:  od 26 września do 2 października

1.  Poniedz. – g. 7.00     + Edwarda Borkowskiego.                                         

                    – g. 9.00    +   Krystynę Sadowską.                  

                    – g. 18.00 1. + Cecylię Pietruszka – w 6 r. ś., Wincentego Goszczyńskiego i Adama Pietruszkę.

                                   2. + Rców: Halinę – w 10 r. jej ś. i Andrzeja Bojanowskich, brata Jerzego

                                        Bojanowskiego – w 10 r. ś. i brata Marka  Bojanowskiego.

2.  Wtorek     - g. 7.00  + Edwarda Borkowskiego.                               

                      – g. 9.00   + Karola Grabowskiego – w 1 r. ś.

                     - g. 18.00 1. + Irenę i Józefa Rzędarskich – w 29 r. ś. taty, Rnę Oleksiaków.

                                      2.  + męża Kazimierza Muczyńskiego – w 1 r. ś. i Rców,  i Braci Muczyńskich.

3.  Środa         - g. 7.00    + Edwarda Borkowskiego.

                       – g. 9.00    + Wacława Sadowskiego, Annę i Bolesława Sadowskich, Zenobię i Henryka

                                         Sztal.

                     - g. 18.00 1. + Danutę Bandurską i Wacławę Mossakowską.

                                    2. + Annę Rypińską – w 8 r. ś.                            

4. Czwartek   - g. 7.00   + Edwarda Borkowskiego. 

  – g. 9.00   + Za Michała Jażdżyka – int. imieninowa.

  – g. 18.00 1. + Czesławę Kościjańską – w 30 r. ś., Kazimierza Kościjańskiego – w 22 r. ś.

                             2. + Rców Trzcińskich.                                    

5. Piątek       - g. 7.00      + Ryszardę Paprocką.

                    – g. 9.00      + Kazimierza i Zofię Tomaszewskich.

                    – g. 18.00 1.+ Zofię Łowin.

                                   2. + Marię Kozłowską – int. od chrześniaka Jana z żoną.                            

6. Sobota               – g. 7.00 1.   – O bł. Boże dla nowożeńców: Przemysława i Darii Skaźnik.    

                                         2. – O bł. Boże dla nowożeńców: Krzysztofa i Magdaleny Dziatkowskich.

                                        3. – O bł. Boże dla nowożeńców: Pawła i Patrycji Lipińskich.

                             – g. 9.00     + Henryka i Zuzannę Smykowskich – w 1 r. ś. Zuzanny.                         

                    – g. 18.00  1.  – O zdrowie dla ciągle bardzo chorego Witolda Witkowskiego.

                                    2. – O zdrowie dla Wiesława.

7. Niedziela           – g. 7.00   + Rców: Władysława i Kazimierę Socha oraz Dziadków Socha.

                              – g. 8.00  + mamę Anastazję Wiśniewską i brata Jana Wiśniewskiego.

                             – g. 9.30   + Zbigniewa Kieszkowskiego i Teściów Kieszkowskich.  

                             – g. 11.00   + Wojciecha Krydzińskiego.         – w 45 r. ś.   

                             – g. 12.30  - W int. parafian i wszystkich, którzy zwykle się modlą w naszej farze i za

                                       zmarłych, za których się modlimy w wypominkach rocznych.                              

                             – g. 16.00   + męża Ryszarda Karaszewskiegow 8 r. ś .

                             – g. 18.00  +  Marka i Mieczysława Wilczyńskich, Stanisława i Franciszka Zabulskich.