Intencje Mszalne

intencje

TYGODNIOWE INTENCJE MSZALNE:  od 28 września do 4 października

1. Poniedz.    - g. 7.00      + Tadeusza Wasińskiego.                                                                                     

                     - g. 9.00       + Wacława i Czesławę Churskich i Zofię Słabkowską.

          - g. 18.00  1. + Danutę Bandurską i Wacławę Mosakowską.

                          2. + Annę Rypińską.

2.  Wtorek     - g. 7.00     +   Ryszarda Wierzbickiego.                                                      

                     - g. 9.00     +  Michała Jażdżyka.

                      – g. 18.00 1. + Franciszka Lipowskiego – int. od Staśka i Zdzisi z dziećmi z Ligowa.

                                    2. + Mirosława Kempkowskiego.                            

3.  Środa         - g. 7.00   + Adama Gurdzińskiego. / 1 pogrz. /.       

                      – g. 9.00    + Rców: Czesława – w r. ś. i Henrykę Malanowskich.            

                     - g. 18.00 1. + Stanisławę i Stanisława Maciejewskich – w r. ś.

                                    2. + Piotra Domeradzkiego – int. od koleżanek i kolegów z Ropczyc.        

4. Czwartek   - g. 7.00  + Tadeusza Wasińskiego.

                     -  g. 9.00  + Jadwigę Pasisz. / 1 pogrz. /.                  

- g.18.00 1. + Jana – w 2 r. ś. i Krystynę – w 15 r. ś. Węglarek                

    2. + Jana Witkowskiego.

5. Piątek       - g. 7.00    + Piotra Jasińskiego. / 1 pogrz. /.                         

                     - g. 9.00    + Wacława, Andrzeja i Zofię Brożek i Rców Szymczak.                   

                    – g. 18.00 1. + męża Jerzego Różańskiego, teściów: Ewę i Wacława Różańskich.

                                    2. + Marka i Mieczysława Wilczyńskich, Stanisława i Franciszka Zabulskich.

6. Sobota               – g. 7.00 1. – O bł. Boże dla nowożeńców: Radosława i Katarzyny Olejnik.                           

                                   2. – O bł. Boże dla nowożeńców: Arkadiusza i Edyty Zielińskich .

                                 3. – O bł. Boże dla nowożeńców: Piotra i Olgi Jankowskich.

          – g. 9.00 1.  + Irenę Prekurat

    2.  + Rców: Mariannę i Władysława Staniszewskich, brata Edwarda Staniszewskiego,

                              męża Kazimierza Maciejewskiego i Rców: Mariannę i Czesława Maciejewskich.

          – g. 17.00    -  ślub Dawida Wolak i Kingi Piotrowskiej.

          – g. 18.00    + Jadwigę i Stanisława Nowakowskich – w 1 r. ś ojca.      

7. Niedziela           – g. 7.00    + Danutę Sosińską.

                    – g. 8.00    + Helenę Białoskórską – w 10 r. ś..

                    – g. 9.30   + Rców: Michalinę i Stanisława Ziółkowskich i brata Jerzego.

                    – g. 11.00  + Wojciecha Krydzińskiego.

                    – g. 12.30 1. O bł. Boże i zdrowie dla Czesławy – w 75 r. urodzin i c. Rny.

      2. – W int. parafian i tych, którzy zwykle się modlą w naszej farze oraz za

                          zmarłych, których polecamy w wypominkach rocznych.          

          - g. 16.00  + Ryszarda Karaszewskiego  – w 8 r. ś.

          – g. 18.00 + Henryka Rzędarskiego – z ok. 5 r. ś.

 

TYGODNIOWE INTENCJE MSZALNE:  od 5 października do 11 października

1. Poniedz.    - g. 7.00      + Krystynę Haba.                                                                                            

                     - g. 9.00       + Tadeusza Wasińskiego.

          - g. 18.00  1. + Irenę Prekurat.

                          2. + Za dusze w czyśćcu cierpiące.

2.  Wtorek     - g. 7.00     +    Jadwigę Kołaczyńską.                                               

                     - g. 9.00     +  O zbawienie dla osoby Bogu wiadomej.

                      – g. 18.00 1. + Andrzeja Kurlędę – w 15 r. ś.

                                    2. + Mieczysława Piątkowskiego.                            

3.  Środa         - g. 7.00   + Jerzego Tomaszewskiego.          

                      – g. 9.00    + Wiesława Karolewskiego. / 1 pogrz./.             

                     - g. 18.00 1. – W int. Koła Żywego Różańca mężczyzn.

                                    2. + Rców: Genowefę i Zygmunta Rypińskich, Juliana Gabryszewskiego i

                                          jego r- ców: Karola i Stefanię oraz Tadeusza i Grażynę Fabisiewicz.     

4. Czwartek   - g. 7.00  + Irenę Przyborowską.

                     -  g. 9.00  + Annę Nowakowską. / 1 pogrz. /.           

- g.18.00 1. + Reginę Zaborowską – w 12 r. ś.              

    2. + Jadwigę i Wacława Czarnomskich – z ok. imienin.

5. Piątek       - g. 7.00    + Franciszka Lipowskiego.                        

                     - g. 9.00    + Józefa Zakrzewskiego. / 1 pogrz./.                 

                    – g. 18.00 1. + mamę Barbarę Jóźwiak – w 18 r. ś. i zmarłych z Rny Jóźwiaków.

                                    2. + Katarzynę, Bolesława, Zdzisława i Bogumiłę Fabiszewskich.

6. Sobota               – g. 7.00 1. – O bł. Boże dla nowożeńców: Dawida i Katarzyny Cybula.                                 

                                   2. – O bł. Boże dla nowożeńców: Radosława i Olgi Ambrochowicz.

                                 3. – O bł. Boże dla nowożeńców: Dawida i Justyny Gadzińskich.

          – g. 9.00     + Irenę  Nagiewicz – w 1 r. ś. i Władysława Nagiewicza.   

          – g. 18.00    – O bł. Boże dla nowożeńców: Joanny i Adama Ciechanowicz.   

7. Niedziela           – g. 7.00    + żonę Danielę Długokęcką.

                    – g. 8.00    + Dziadków: Marię i Henryka Bondyrów, Teresę i Tadeusza Churskich.

                    – g. 9.30   + Sabinę i Władysława Pocebiej – w 2 r. ś. Sabiny.

                    – g. 11.00  + Jadwigę i Józefa Adamskich i Mieczysława Muszyńskiego.

                    – g. 12.30 – W int. parafian i tych, którzy zwykle się modlą w naszej farze oraz za

                          zmarłych, których polecamy w wypominkach rocznych.          

          - g. 16.00  + Janusza Szatkowskiego  – w 12 r. ś.

          – g. 18.00 + męża Stanisława Ossowskiego – w 5 r. ś.