Intencje Mszalne

intencje
TYGODNIOWE INTENCJE MSZALNE:  od 20 października do 26 października         

 

1. Poniedziałek- g. 7.00   + Marię Zdrojewską.                                                         

           – g. 9. 00    + Pawła Pakulskiego.               

            – g. 18.00  1. + Urszulę Jarzębską – w  10 r. ś. i z ok. imienin.

                             2. + Jana i Krystynę Węglarek.

                                     

2.  Wtorek     - g. 7.00        + Feliksę Grabowską.

                     - g. 9.00        + Helenę Rajkowską.                        

                      - g. 18.00   1. – W int. Ojca św., Ojczyzny, Radia Maryja i TV Trwam – int. od Koła

                                            Przyjaciół Radia Maryja w Sierpcu.                    

                                       2. + męża Krzysztofa Bienieckiego – w 33 r. ś.

 

3.  Środa         - g. 7.00     + Halinę Zalewską.

                      – g. 9.00     + Mariannę Woźniak.

                      – g. 18.00   - W int. Parafii farnej i mieszkańców miasta Sierpca i ziemi sierpeckiej.

                                UROCZYSTOŚĆ MIEJSKO PARAFIALNA POD PRZEWOD. Ks. BISKUPA

 

4. Czwartek     - g.7.00      + Danutę Cieszyńską.

                        – g. 9.00     + Irenę Nagiewicz. / 1 pogrz. /.          

              – g. 18.00  1. + Martę i Józefa Modrzejewskich.

                                          2. + Józefa Kamińskiego – z ok. 2 r. ś.                                                

 

5. Piątek       - g.7.00      + Ewę Pajewską. / 1 pogrz. /.

                    – g.9.00      + Mariannę – w 11 r. ś. i Andrzeja Pestów, Weronikę Szatkowską i Henryka

                                       Kapelę.       

- g. 18.00  1. + Elżbietę Wiśniewską – w 2 r. ś. 

                                    2. + Henryka Kaźmierczaka – w 32 r. ś.

 

6. Sobota               – g.7.00     1. + Rców: Helenę i Stanisława i brata Jana – w 7 r. ś. i zmarłych z Rny Jarzynków.      

                                               2. + Tadeusza Chyżyńskiego – z ok. imienin.                                    

                                                3. + Bronisławę Ligowską.

                               – g. 9.00        + Zofię Pikalską – w 2 r. ś.          

                        – g. 18.00  1. + Danielę Boguszewską – w 1 r. ś. i Juliana Boguszewskiego.

                                       2.  + męża Janusza Borowskiego i syna Tadeusza Borowskiego.        

         

7. Niedziela  - g. 7.00     + Rców: Eleonorę i Alojzego Morawskich.

           – g. 8.00   + Tadeusza Głuchowskiego – z ok. imienin.

                     - g. 9.30   + Jerzego Sarnowskiego – w  20  r. ś.

                    – g. 11.00  + Tadeusza i Krzysztofa Gajewskich – z ok. imienin Tadeusza.

                     – g. 12.30  – W int. parafian i wszystkich, którzy zwykle się modlą w naszej farze.                          

              – g. 16.00  + Irenę Wierzbicką.

                     – g. 18.00  + Rców: Mariannę i Adama Krasińskich.