Intencje Mszalne

intencje

  

      TYGODNIOWE INTENCJE MSZALNE:  od 24  listopada do 30 listopada   

1. Poniedziałek- g. 7.00    + Bożenę Koper.                                           

                        - g. 9. 00    + Edwarda Chodorowskiego. / 1 pogrz. /.                

           – g. 18.00  1. + brata Ks. Andrzeja Górskiego.

                                       2. + Jadwigę i Wiesława Rycharskich – w r. ś. Wiesława.                              

2.  Wtorek     - g. 7.00       + Kazimierę Cędrowską. / 1 pogrz. /.

                     - g. 9.00        + Sabinę Dobrzeniecką.                                

                      – g. 18.00   1. + męża Jerzego Marlęgę – w  18 r. ś. i córkę Krystynę – w 16 r. ś.

                                       2. + Stefana Sobocińskiego.

3.  Środa         - g. 7.00     – O bł. Boże dla nowożeńców: Anny i Tomasa Rames.

                      – g. 9.00     + Reginę Słoma.                 

                      – g. 18.    1.  + Jana Dominika Zbierzchowskiego.

                                    2.   + Zdzisława Głowackiego.

4. Czwartek     - g.7.00      + Kazimierza Synakowskiego. / 1 pogrz. /.

                        – g. 9.00     + Józefa Kownackiego – w 15 r. ś.

   – g. 18.00  1. + Zbigniewa i Aleksandra Sobiech.

                                       2. + Urszulę Pilewską – int. od koleżanki Anny Kukowskiej.                                                

5. Piątek       - g.7.00      + Barbarę Muszyńską. / 1 pogrz. /.

                    – g.9.00      + Andrzeja Kossakowskiego.

- g. 18.00  1. + Jerzego Wierzbickiego – w 10 r. ś.              

                                      2. + Rców: Andrzeja i Zofię Zdziarskich.

6. Sobota               – g.7.00         + Reginę Słoma.         

                              – g. 9.00    1.   +  męża Damazego Wawrzyńskiego – w 4 r. ś.

                                             2.  + Wacława Sadowskiego, Annę i Bolesława Sadowskich, Zenobię i Henryka

                                                      Sztal.

               – g. 18.00    + Stanisława Chojnackiego – w 2 r. ś.          

7. Niedziela  - g. 7.00     + Edwarda Rakowskiego – w 25 r. ś.

          – g. 8.00   + Andrzeja Nawrockiego – w Dniu Imienin.

                     - g. 9.30   + Martę i Saturnina Ciarkowskich, Mariannę, Jana i Józefa Kalinowskich oraz

                                       męża Kazimierza Kalinowskiego.

                    – g. 11.00  +  Rców Grabowskich, Stanisława Kowalskiego i męża Andrzeja – w Dniu Imienin.

          – g. 12.30  – W int. parafian i wszystkich, którzy zwykle się modlą w naszej farze i za zmarłych,

                              za których się modlimy w wypominkach rocznych.                               

   – g. 16.00  +  Kazimierza Sobieckiego – w 11 r. ś.

          – g. 18.00  + Krystynę Grzywińską – w 12 r. ś.    

           

TYGODNIOWE INTENCJE MSZALNE:  od 1 grudnia do 7 grudnia  

1. Poniedziałek- g. 7.00     + Za Wacława Wasik.                                           

                        - g. 9. 00    + Leszka Brdaka.          

  – g. 18.00  1. + Barbarę i Bogdana Obczyńskich – w 13 r. ś. Barbary.

                               2. + Zdzisława Malinowskiego – z ok. imienin.                                    

2.  Wtorek     - g. 7.00       + Irenę Nagiewicz.

                     - g. 9.00        + Szczepana Kadzińskiego.                                   

                      – g. 18.00   1. + Jana Waleckiego.

                                       2. + Salomeę Szczelaszczyk.

3.  Środa         - g. 7.00     + Kazimierę Cędrowską.

                      – g. 9.00     + Teresę Ostrowską – w 3 r. ś.               

                      – g. 18.    1.  – O bł. Boże i potrzebne łaski dla Danuty i Lecha Poczwardowskich –

                                           w 40 r. ślubu.

                                    2.   – W int. Koła Żywego Różańca z Piastowa Nowego.

4. Czwartek     - g.7.00      + Alicję Jadwigę Bogiel. / 1 pogrz. /.

                        – g. 9.00     + ciocię Reginę Piekut – w 29 r. ś.

   – g. 18.00  1. + Barbarę Hołubicką – z ok. imienin.

                                       2. + Marię i Wiktora Sekulskich – w 7 r. ś.                                     

5. Piątek       - g.7.00      1. + Wandę Jeśman.

                                     2. + Urszulę Pilewską.

                    – g.9.00         + Za Wacława Wasik.

- g. 18.00      + Kazimierza, Jadwigę i Stanisława Rożniak, Henryka Piaskowskiego,

                       Franciszka Piaskowskiego i Władysławę Łempkowską.            

           

6. Sobota               – g.7.00      1.  + Mariana Krzysika . / 1 pogrz. /.

                                               2. + Salomeę Szczelaszczyk.             

                         – g. 9.00            +  Jadwigę i Hipolita Maklakiewicz – w 12 r. ś. Jadwigi.                      

           – g. 18.00      + Krystynę Szustak.            

     7. Niedziela  - g. 7.00     + Stanisława Sulkowskiego – w 16 r. ś.

                – g. 8.00   + Zdzisława Głowackiego – int. od siostry Zofii z rodziną.

                     - g. 9.30   + Rców: Emmę i Juliana Ostrowskich, brata Witusia i stryja Wiktora.

                    – g. 11.00  +  Marię i Władysława Adamskich – z ok. imienin Marii.

                    – g. 12.30  – W int. parafian i wszystkich, którzy zwykle się modlą w naszej farze i za zmarłych,

                              za których się modlimy w wypominkach rocznych.                               

   – g. 16.00  +  Rców: Mariannę – w 32 r. ś. i Władysława Kosiorek oraz braci: Karola, Tadeusza

                       i  Edwarda.

           – g. 18.00  + Bazylego i Mirosława Budzieńskich i Rnę Brzezińskich.