Intencje Mszalne

intencje
TYGODNIOWE INTENCJE MSZALNE:  od od  1 lutego do 7 lutego

1.  Poniedz. – g. 7.00   + Piotra Klana. 

                    – g. 9.00    + męża Tadeusza Kłobukowskiego – w 15 r. ś., Jana i Przemysława Kłobukowskich

                    – g. 18.00   + Zofię Wiśniewską- int. od uczestników stołówki i Dziennego Domu przy MOPS

2.  Wtorek     - g. 7.00  + Henryka Wiesława Stępczyńskiego.

                    – g. 8.00   + Henryka Krześniaka – w 2 r. ś.    

                    – g. 9.30  + Rców: Jana i Mariannę Maciejewskich.

          – g. 11.00 + Rców: Mariannę i Kazimierza oraz Dziadków: Józefę i Bronisława Grabowskich.    

                 – g. 12.30 – W int. parafian i wszystkich, którzy zwykle się modlą w naszej farze i za

                                       zmarłych, za których się modlimy w wypominkach rocznych.      

                    – g. 18.00 + Rców: Jana i Annę Czepiel i siostry: Marię i Władysławę.

3.  Środa         - g. 7.00   + Tadeusza Kędzierskiego.

                      – g. 9.00    + Renatę Brzezińską.           

                     - g. 18.00 1. – W int. Koła Ż. Różańca św. Józefa.

                                    2. + Mariannę, Stanisława, Jana i Andrzeja Stawiskich – w 5 r. ś. Andrzeja.

4. Czwartek   - g. 7.00  + Zofię Pajkowską.

                     -  g. 9.00  + Mirosława Górzyńskiego. 

  – g. 18.00 1. + Zbigniewa Sułkowskiego – w 3 r. ś.

                                     2. + Mieczysława Lecha Żmijewskiego.

5. Piątek       - g. 7.00    Zdzisława Buczyńskiego.

                     - g. 9.00    + Alicję Skowrońską.

                    – g. 18.00 1.  Kazimierza Muczyńskiego.

                                    2. Wacława Majorkowskiego.

6. Sobota               – g. 7.00 1. + Jadwigę Galas i Helenę i Aleksego Miłek – w 7 r. ś. Aleksego.         

                                             2. + Edwarda Borkowskiego.             

                    – g. 9.00   + Salomeę Dąbrowską i Rców Dąbrowskich.                

                    – g. 18.00 + Antoniego Smolec i zmarłych z Rny Smolec.                       

7. Niedziela           – g. 7.00    + Rców: Leona i Halinę Pijankowskich i brata Czesława Pijankowskiego –

                                       w 17 r. ś. taty.

                    – g. 8.00  + Jadwigę i Jerzego Domańskich – w 7 r. ś. Jerzego.

                    – g. 9.30   + Helenę i Józefa Majorkowskich – w  r. ś. mamy.

                    – g. 11.00  + żonę Zofię Joniak – w 23 r. ś., Rców: Walerię i Władysława Joniak, Teściów:

                                       Mariannę i Tadeusza Piotrowskich.

          – g. 12.30   - W int. parafian i wszystkich, którzy zwykle się modlą w naszej farze i za

                                       zmarłych, za których się modlimy w wypominkach rocznych.       

                    – g. 16.00  + Leszka Grzegrzółkę– w 13 r. ś.

                    – g. 18.00  – O zdrowie i bł. Boże dla Jadwigi i c. Rny – z ok. 80 r. urodzin .

TYGODNIOWE INTENCJE MSZALNE:  od od  8 lutego do 14 lutego

1.  Poniedz. – g. 7.00   + Mirosława Górzyńskiego. 

                    – g. 9.00    + Jana Buczyńskiego

                    – g. 18.00 1. + Andrzeja Przybyszewskiego. / 1 pogrz. /

                                   2. + Rców: Jerzego i Annę  Marlęga – w 1 r. ś. Anny i siostrę Krystynę.

2.  Wtorek     - g. 7.00  + Wojciecha Kowalskiego.                     

                    – g. 9.00   + Alicję Skowrońską. 

                    – g. 18.00 1. + Janinę Goc. / 1 pogrz. /

     2. + Leszka Wiśniewskiego.

3.  Środa         - g. 7.00   + Annę Łaniewską. / 1 pogrz. /.

                       – g. 8.00  + Urszulę Olejniczak.

                      – g. 9.30   + Henryka Nowosieleckiego – w 20 r. ś., Teściów Nowosieleckich, Rców

                                       Jabłońskich, siostrę Annę Mazurkiewicz.         

                     - g. 11.00  + Natalię Mielczarską. / 1 pogrz. /.

                     - g. 18.00   + Jerzego Kowalewskiego.

4. Czwartek   - g. 7.00  + Alicję Skowrońską.

                     -  g. 9.00  + Leszka Wiśniewskiego.   

                     – g. 18.00  + Renatę Brzezińską.                                   

5. Piątek       - g. 7.00  1.  + Rców: Cecylię i Stanisława Łyczkowskich – w 2 r. ś. mamy.

                                   2. + Jerzego Kowalewskiego.

                    – g. 9.00       + Michała Jażdżyka – w 3 r. ś.

                    – g. 18.00    + Katarzynę Przybyszewską – w 1 r. ś.                            

6. Sobota               – g. 7.00 1. + Janinę Malanowską i Zdzisława Majorkowskiego.

                                 2. + Jadwigę Pepel.                

                    – g. 9.00   + Krzysztofa Szpanowskiego.                  

                    – g. 18.00 – O bł. Boże i potrzebne łaski dla Łucji i Andrzeja Bylińskich – w rocz. ślubu.                   

7. Niedziela           – g. 7.00    + Jadwigę Gulczyńską – w  r. ś., Bolesława Gulczyńskiego i rodzeństwo.

                    – g. 8.00  + Danutę Kruszewską – w 12 r. ś.

                    – g. 9.30   + Rców: Teresę i Kazimierza Dzięgielewskich – w  1 r. ś. mamy.

                    – g. 11.00  + Rców:  Reginę i Stanisława Skierskich – w r. ś. taty.                                       

          – g. 12.30   - W int. parafian i wszystkich, którzy zwykle się modlą w naszej farze i za

                                       zmarłych, za których się modlimy w wypominkach rocznych.      

                    – g. 16.00  + Wiktorię i Bolesława Katewicz.

                    – g. 18.00   + Kazimierza Marciniaka – w 27 r. ś. i Mariannę i Jana Marciniaków.