Intencje Mszalne

intencje

 

TYGODNIOWE INTENCJE MSZALNE:od 5 grudnia do 11 grudnia

 

1.  Poniedz. – g. 7.00 1.   + Wandę Wesołowską. / 1 pogrz./.

                                  2.  + Bogusławę Wierzbicką.   / 1 pogrz./.                                 

                    – g. 9.00     + Mariannę, Stanisława, Jana i Andrzeja Stawiskich.              

                    – g. 18.00  + Hannę i Henryka Adamskich.

2.  Wtorek     - g. 7.00 1. + Andrzeja Fontańskiego.

                                    2. + Eugeniusza Kozłowskiego                                     

                       - g. 9.00   + Andrzeja Muzyczyszyna. / 1 pogrz./.     

                        - g. 18.00  + Krystynę Szustak – int. od dzieci.                            

3.  Środa         - g. 7.00    + Helenę Murawiec .

                       – g. 9.00  – Dziękczynna za łaski otrzymane i z prośbą o dalsze bł. Boże dla Stanisława.        

   – g. 18.00 1. – W int. Koła Żywego Różańca z Piastowa Nowego.

                  2. + Michała Nowosiadłyk – int. od córki Iwony z mężem i wnuczką Gabrysią.                                      

4. Czwartek   - g. 7.00   +  Irenę Krajewską.

  – g. 9.00   + Wandę Wesołowską.

  - g. 18.00 1. + Krzysztofa Markowskiego – w 1 r. ś.

                 2. + Krystynę i Ludwika Drążkiewicz.                                     

5. Piątek       - g. 7.00  1.  + Genowefę Dankowską.

                                  2.   + Amelię Kalinowską.

                    – g. 9.00      +  Andrzeja Fontańskiego.

                    – g. 18.00   +  Za Zbigniewa Wenderlich i Wiesławę Kiełb.

6. Sobota               – g. 7.00 1.  + Rców: Romana i Wandę Skrzyńskich.

                                  2. + Mieczysławę Czaplińską.                                       

                    – g. 9.00     + Franciszka Borosa – w 22 r. ś.                   

- g. 18.00   + męża Lecha Gajdzińskiego – w 5 r. ś., Rców: Jadwigę i Jana Smulczyńskich i

                     Bolesława Gajdzińskiego. 

7. Niedziela           – g. 7.00   + żonę Teresę Ostrowską – w 5 r. ś.

                    – g. 8.00  + Za zmarłych Księży Proboszczów tej Parafii – int. od AK i SRK.

                    – g. 9.30  + Rców: Józefa i Wandę  Zasadowskich.

                    – g. 11.00 + Marię i Władysława Adamskich – z ok. imienin Marii.

          – g. 12.30   1. – W int. mieszkańców Bledzewka na pożegnanie obrazu MBCz.

       2. – W int. parafian i wszystkich, którzy zwykle się modlą w naszej farze i za

                                 zmarłych, za których się modlimy w wypominkach rocznych.  

                    – g. 16.00   + Tadeusza Urbańskiego – w 33 r. ś., Zofię, Henrykę, Zygmunta Urbańskich i

                                       Karola Kotarskiego – w 34 r. ś.  

                    – g. 18.00   + Krystynę i Henryka Bilickich.

 

TYGODNIOWE INTENCJE MSZALNE: od 12grudnia do 18  grudnia

1.  Poniedz. – g. 7.00    + Wacławę Głuchowską.

                    – g. 9.00   + Walentynę i Tadeusza Szatkowskich i ojczyma Józefa Gzubickiego.                             

                    – g.11.00  + Ireneusza Kępińskiego – w 6 r. ś.          

                    – g. 15.20  + Zbigniewa Kowalskiego – w 3 r. ś.

                    – g. 16.30  +  Andrzeja Fontańskiego.

                    – g. 18.00 + Tadeusza i Genowefę Ślepuszewskich.

2.  Wtorek  - g. 7.00 – O bł. Boże dla nowożeńców: Przemysława i Patrycji Bartkowskich.

                    – g. 9.00 + Rców: Iraidę i Zygmunta Szpakowskich, Rców: Halinę i Józefa Aniśkiewiczów,   

                        Dziadków: Kazimierza i Sabinę Szpakowskich, Marię Ertel i Stanisława Strzałkowskiego

                    – g. 11.00   - W int. wszystkich chorych, cierpiących, niepełno sprawnych, samotnych.  

                      – g. 15.20  + Kazimierza Janiszewskiego – w 21 r. ś.

                    – g. 16.30 + Wojciecha Kowalskiego – w 1 r. ś.

                    – g. 18.00 – O bł. Boże dla Jakuba – z ok. 18 r. jego urodzin.                            

3.  Środa         - g. 7.00    + Andrzeja Fontańskiego.

                       – g. 9.00   + Eugeniusza Kozłowskiego.      

              – g. 18.00 1. + Wandę Wesołowską – int. od Rny Kitów.

                            2. +  Leszka Czarnomskiego.                                      

4. Czwartek   - g. 7.00   + Ksawerego Wiśniewskiego.

             – g. 9.00   + Genowefę Dankowską.

             – g. 18.00 1. + Celinę Jagodzińską – int. imieninowa, Władysława i Zofię Jagodzińskich.

                              2. + Michała Jachimczaka.                                     

5. Piątek       - g. 7.00  1.  + Tadeusza Jakubowskiego. / 1 pogrz./.

                    – g. 9.00      +  Andrzeja Fontańskiego.

                    – g. 18.00 1.+  Helenę Murawiec.                            

                                   2. + Wandę Urbańską.

6. Sobota               – g. 7.00     + Wacławę Głuchowską.                                                    

                              – g. 9.00     +  Halinę Turalską, jej męża Henryka i wnuka Damiana.                    

                      – g. 18.00 1.+ Stanisława Wasilewskiego  – w 32 r. ś.

                                              2. + Andrzeja Tyburskiego – w 39 r. ś. i Rców: Jerzego i Teresę Tyburskich..

 Niedziela    – g. 7.00   + Annę i Józefa Lisickich.

                    – g. 8.00  + tatę Jerzego i Zbigniewa Szablewskich.

                    – g. 9.30  + Wojciecha Wochowskiego – w 8 r. ś. oraz Rców: Elżbietę i Henryka Wochowskich

                    – g. 11.00 – O bł.  Boże dla Szymona – w 2 r. urodzin i Magdaleny – w 35 r. urodzin.

                    – g. 12.30  - W int. Ojczyzny, ofiar stanu wojennego i wszystkich walczących dla dobra narodu    

                    – g. 16.00   + Tomasza i Elżbietę Domańskich.

                    – g. 18.00   + Za Mariana Fereniec.