Intencje Mszalne

intencje

TYGODNIOWE INTENCJE MSZALNE:  od 18 maja do 24 maja  

 

1. Poniedz.    - g. 7.00      + Jerzego Mańkowskiego.                        

                     - g. 9.00      + Stanisława Rutkowskiego – w 2 r. ś.

                      – g. 18.00  1. + Władysława Iżykowskiego– w 15 r. ś..

                                   2. + Rców: Genowefę i Antoniego Witkowskich, męża Mieczysława Morawskiego,

                                        synów: Andrzeja i Waldemara Morawskich.

2.  Wtorek     - g. 7.00     + Ryszarda Wiśniewskiego. / 1 pogrz./

                     - g. 9.00     + Za Henryka Polowiec.

                      – g. 18.00  1. + Rajmunda Mazurowskiego.

                                     2. + Romualda Mosakowskiego – w 37 r. ś., Leona Paciuszkiewicza – w 49 r. ś. i

                                          Helenę Paciuszkiewicz – w 3 r. ś.

3.  Środa         - g. 7.00     + Zbigniewa Klejno.          

                      – g. 9.00     + Jerzego Mańkowskiego.            

                     - g. 18.00 1. – W int. Ojca św., Ojczyzny i Rodziny Radia Maryja w Sierpcu.

                                    2. + Stanisława Rudowskiego.                                  

4. Czwartek   - g. 7.00  + Bogusławę Kowalską.

                     -  g. 9.00  + Wiesławę Stępczyńską.

          – g.  18.00 1. + Juliana Wolińskiego – w 14 r. ś.

                                    2. + Krystynę Zielińską.  

                         3. – Za Kościół Prześladowany.

5. Piątek       - g. 7.00  + Zbigniewa Klejno.

                     - g. 9.00   + Henryka Pajewskiego.

                    – g. 18.00  1.+ Rców: Stanisławę i Mariana Błaszczak, dziadków: Zofię i Józefa Góreckich.

                                    2.+ Za dusze w czyśćcu cierpiące – int. od Celiny Końpa.

6. Sobota               – g. 7.00   1. + Za zmarłych z Rny Grajdów, Jana, Władysławę, Irenę, Stefana, Wiesławę,

                                                  Janusza i Tomasza.

                                              2. + Za Henryka Polowiec.

                                             3. + Jerzego Mańkowskiego.

                                  – g. 9.00.     + Stanisława Paczkowskiego – w 16 r. ś., dziadków Rabazińskich i Paczkowskich

                                       oraz Jana Błażejewskiego.         

                             – g. 18.00  + Zofię – z ok. imienin i Kazimierza Tucholskich oraz Janinę, Jana i Kazimierza

                                                    Degowskich.

7. Niedziela  - g. 7.00    + Annę Jankowską – w 1 r. ś. i Eugeniusza Jankowskiego.                       

                     - g. 8.00   + Rców: Halinę i Lucjana Jankowskich – w 32 r. ś. taty.

                    – g. 9.30   – W int. dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii św. i ich rodzin.

                    – g. 11.00 + Rców: Stanisławę – w 19 r. ś. i Antoniego – w 14 r. ś. Chętka.                      

                      - g. 12.30  - W int. parafian i wszystkich, którzy zwykle się modlą w naszej farze i za

                                         zmarłych, za których się modlimy w wypominkach rocznych. 

             – g. 16.00   +  Piotra Oszal – w 15 r. ś.

                       – g. 18.00   + Mieczysławę Starościak Kopacz – int. od Stowarzyszenia chorych na SM i ich

                              opiekunów i przyjaciół.

 

TYGODNIOWE INTENCJE MSZALNE:  od 26 maja do 31 maja

1. Poniedz.    - g. 8.00  1.    + Krystynę Fisz. / 1 pogrz./

                                   2.    + Jana Nagiewicza / 1 pogrz./                           

                     - g. 9.30        + Stanisława Firgolskiego.

                    – g. 11.00      + Zbigniewa Klejno.

                    – g. 18.00      - Suma Odpustowa w int. wszystkich, którzy w tym dniu modlili się w kościele

                                       św. Ducha.

2.  Wtorek     - g. 7.00     + Jerzego Mańkowskiego.

                     - g. 9.00     -  O zdrowie dla Bożeny – int. od koleżanek.

                      – g. 18.00  1. + Krystynę Grzywińską.

                                     2. + Rców: Genowefę i Zygmunta Rypińskich – z ok. Dnia Matki.

3.  Środa         - g. 7.00     + Za Henryka Polowiec.    

                      – g. 9.00     + Hannę Kościjańską, Eugeniusza Kościjańskiego – w 30 r. ś.               

                     - g. 18.00 1. + Jadwigę Dejnecką – – z ok. Dnia Matki.

                                    2. + Rców: Marię i Romana Rentflejsz – w 21 r. ś. Romana.                                  

4. Czwartek   - g. 7.00  + Wiesławę Stępczyńską.

                     -  g. 9.00  + Krystynę i Jana Węglarek.

                    – g. 10.00 – O bł. Boże dla Kuby Cackowskiego i Kuby Wiśniewskiego – w dniu

                                       Pierwszej  Komunii św.

         – g.  18.00 1. + Edytę Stępczyńską.

                                    2. + męża Andrzeja Opolskiego, Rców: Bronisławę i Stanisława Trębińskich,

                                        brata Jerzego i siostrę Zofię Brożek – w 5 r. ś. męża i 21 r. ś. mamy.        

5. Piątek       - g. 7.00  + Zbigniewa Klejno.

                     - g. 9.00   + Mariana Gajewskiego, Rców: Zofię i Edwarda Załęskich.

                    – g. 18.00  1 – Dziękczynna za łaskę kapłaństwa z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Ks.

                                       Jarosława i wszystkich kapłanów pracujących w tej parafii.

                                    2.+ Za Jana Just.

6. Sobota               – g. 7.00   1. + Grażynę Janiszewską – w 4 r. ś.                                  

                     – g. 9.00.  1. + Rców: Genowefę i Stanisława Siwińskich – w 28 r. ś. ojca.                               

                                   2. + Rców: Stefana i Natalię Nagiewicz i dziadków: Teofilę i Romana Nagiewicz.

                   – g. 18.00  1. + Tadeusza Głuchowskiego – w 4 r. ś.

                          2. + Jana Witkowskiego.

7. Niedziela  - g. 7.00    + Eugeniusza Jankowskiego i Rców obu stron.                 

                     - g. 8.00   + Kazimierza Maciejewskiego – w 3 r. ś.

                    – g. 9.30   – W int. dzieci przystępujących do Generalnej Komunii św. i ich rodzin.

                    – g. 11.00 + Dziadków Piórkowskich, Bolesława Piórkowskiego, Rców Piórkowskich –

                                       w 22 r. ś. taty.

                      - g. 12.30  - W int. parafian i wszystkich, którzy zwykle się modlą w naszej farze i za

                                         zmarłych, za których się modlimy w wypominkach rocznych. 

   – g. 16.00   +  męża Sławomira Morkę.

          - g. 18.00   + Rców: Grażynę i Mieczysława Lasek – w 4 r. ś. Grażyny.