Intencje Mszalne

TYGODNIOWE INTENCJE MSZALNE: od 5 czerwca do 11 czerwca

Poniedz.      – g. 8.00  1. – Dziękczynna za łaskę kapłaństwa z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą dla

                                       Ks. Jarosława i wszystkich kapłanów pracujących w naszej parafii .

                                  2. – O bł… Boże dla nowożeńców: Pawła i Doroty Zakrzewskich.                       

                    – g. 9.30    + Wiktorię i Jerzego Tomaszewskich – w 2 r. ś. taty i Krzysztofa Przymyłskiego.    

                    – g. 11.00 + Andrzeja Fontańskiego – w 1 r. ś.

                    – g. 18.00 1. – W int. Parafian i Gości, którzy uczestniczyli w uroczystości odpustowej.

                                    2. – O zdrowie dla Witolda Witkowskiego.

2.  Wtorek  g. 7.00     + Radosława Nawrockiego.     

                   – g. 9.00     + Ewę Ronowicz.      

                   – g. 18.00 1. + męża Lecha Gajdzińskiego, Rców: Jadwigę i Jana Smólczyńskich, siostrę

                                       Krystynę Sakrajecką i teścia Bolesława Gajdzińskiego.

                                  2. + Annę, Stanisława, Tadeusza i Krzysztofa Jakubiak.

3.  Środa       – g. 7.00     + Jana Ocickiego.       

                    – g.9.00     + Czesława i Irenę Grabryszewskich – w 20 r. ś. Czesława.                    

                    – g. 18.00 1. – W int. Koła Żywego Różańca św. Józefa z Sierpca.

                                   2. + Rców: Czesława i Zofię Kowalskich oraz Teresę i Zenona Kalinowskich.

4. Czwartek  – g. 7.00   + Mieczysława Felczaka.                  

                    – g. 9.00    + Stanisława Jankowskiego – w 1 r. ś. i Rców: Leonarda i Emilię Jankowskich.        

                    – g. 18.00 1. + Mieczysława, Genowefę i Jana Muszyńskich.

                                  2. + Irenę Rychlińską.              

5. Piątek     – g. 7.00     +  Adama Kozłowskiego.

                   – g. 9.00    + Teresę Kowalkowską.

                 – g. 18.00 1. + Tadeusza i Krzysztofa Gajewskich – w 10 r. ś. Tadeusza.

                                2. + syna Karola Maćkowskiego – w 11 r. ś. , Rców: Edwarda i Lucynę Pesta.               

6. Sobota     – g. 7.00 1. + Krystynę, Henrykę, Jana Stawickich – w 27 r. ś. Jana.

                                   2. + Zofię szczytnieńską – int. od Krzysztofa Piotrowskiego z całą rodziną.                      

                    – g. 9.00  + Salomeę i Stanisława Siecińskich i Dziadków Dumowskich.                            

                    – g. 18.00 1 + Mirosława Kurowskiego – w 20 r. ś. oraz Andrzeja, Felicję i Jana Kurowskich.

                                   2. + Tadeusza Pawłowskiego – w 1 r. ś.

                    – g. 19.00 – ślub: Robert Kozak i Katarzyna Pytlarczyk

7. Niedziela   – g. 7.00   + Rców: Wiktorię i Aleksego Dul.            

                     – g. 8.00 1. + syna Sławomira Topolewskiego, Rców: Antoniego i Józefę Topolewskich i

                                             Rców: Józefa i Wiktorię Wysockich.

                                2. + Jana Brzeskiego – w 17 r. ś. oraz Czesławę i Józefa Brzeskich.

                    – g. 9.30  – W int. dzieci przystępujących do Generalnej j Komunii św. / I grupa /

                    – g. 11.00 – W int. dzieci przystępujących do Generalnej j Komunii św . / II grupa /

                     – g. 12.30  – W int. parafian i wszystkich, którzy zwykle się modlą w naszej farze i za

                                        zmarłych, za których się modlimy w wypominkach rocznych.    

                    – g. 16.00   + Eugeniusza Jankowskiego, Rców Głowackich i Teściów Jankowskich.

                    – g. 18.00   + Rców: Irenę i Wincentego Wiśniewskich, brata Jana Wiśniewskiego – w r. ich ś.          

TYGODNIOWE INTENCJE MSZALNE: od 12 czerwca do 18 czerwca

Poniedz.      – g. 7.00  + Jana Baczewskiegio.              

                    – g. 9.00   + Radosława Nawrockiego.           

                    – g. 18.00 1. + Pawła Romańskiego – w r. ś.

                                    2. + Juliana Wolińskiego – w 16 r. ś.

2.  Wtorek  g. 7.00     + Zygmunta Szymborskiego. / 1 pogrz./      

                   – g. 9.00     + Antoninę i Czesława Brzozowskich i ich dzieci.      

                   – g. 18.00 1. + Celinę Końpa.

                                  2. + Rców: Janinę i Józefa Wilczyńskich.

3.  Środa       – g. 7.00     + Marka Ziólkowskiego.       

                    – g. 9.00     + Jana Ocickiego.              

                    – g. 18.00 1. + Rców: Jadwigę i Wincentego Krasińskich, braci: Dariusza i Wiesława.

                                   2. + Natalię – w 14 r. ś. i Czesława Stępkowskich.

4. Czwartek  – g. 7.00   + tatę Lecha Pawłowskiego – w 4 r. ś..                 

                    – g. 8.00  1.  + Franciszkę i Stanisława Nadrowskich i syna Henryka Wiśniewskiego.

                                   2.  + Franciszka Lipowskiego i Rców: Lipowskich – w 2 r. ś. Franciszka.

                    – g. 9.30 1. – O bł. Boże dla Alicji Kępczyńskiej – w 80 r. jej urodzin.

                                  2. – O bł. Boże dla Oliwiera i jego rodziców.       

                    – g. 16.00  – ślub: Marka Jaworskiego i Lidii Krzemińskiej.

                    – g. 18.00 + Krystynę Grzywińską – z ok. r. urodzin.

5. Piątek     – g. 7.00     +  Zuzannę Wolską.

                   – g. 9.00    + Józefa Brudnickiego – w 2 r. ś.

        – g. 18.00 1. + tatę Czesława Nowakowskiego – w 20 r. ś.

                                2. + Rców: Gólczyńskich i Rodzeństwo oraz Józefę i Ireneusza Rożek, Zofię i

                                       Józefa Ostrowskich – w r. ś. Zofii.               

6. Sobota     – g. 7.00 1. + Wacława Jarkowskiego.

                                   2. + Leopolda Szymaniaka.

                                3. + Tadeusza Gabryszewskiego.                             

                    – g. 9.00  + Rozalię i Czesława Kurta.                     

                    – g. 17.00 – ślub: Roberta Łukaszewskiego i Doroty Maciejewskiej.

                    – g. 18.00  – O bł. Boże dla nowożeńców: Roberta i Katarzyny Kozak..

7. Niedziela           – g. 7.00   + Rców: Alojzego i Eleonorę Morawskich.                  

                     – g. 8.00  + Wacława Głuchowskiego – w 1 r. ś.

                    – g. 9.30  – O bł. Boże dla Ks. Krzysztofa – w 6 r. święceń – int. od Odnowy w Duchu Świętym

                    – g. 11.00 + Barbarę Hołubicką – w 9 r. ś.

                     – g. 12.30  – W int. parafian i wszystkich, którzy zwykle się modlą w naszej farze i za

                             zmarłych, za których się modlimy w wypominkach rocznych.   

                    – g. 16.00 1.+ Rców: Władysławę i Piotra Ręczkowskich.

                                   2. + Jana Brzeskiego – w 17 r. ś., Czesławę i Józefa Brzeskich.

                    – g. 18.00   + Dziadków Piórkowskich i Rców: Jana i Klarę Piórkowskich – w 24 r. ś. Jana                           

TYGODNIOWE INTENCJE MSZALNE: od 19 czerwca do 25 czerwca

Poniedz.      – g. 7.00  + Jana Baczewskiegio.              

                    – g. 9.00   + Mieczysława Felczaka.               

                    – g. 18.00 1. W int. Ojczyzny, Radia Maryja i TV Trwam  int. od Koła radia Maryja w Sierpcu

                                    2. + Rców: Halinę i Adama Raniszewskich – w 7 r. ś. mamy.

2.  Wtorek  g. 7.00     + Wacława Jarkowskiego.      

                   – g. 9.00     + Jadwigę Mazurowską.     

                   – g. 18.00 1. + Za Władysława Kulpa – int. imieninowa.

                                  2. + Jana Rutkowskiego.

3.  Środa       – g. 7.00     + Leopolda Szymaniaka.      

                    – g. 9.00     + Kazimierza Wierzbowskiego – w 1 r. ś.                  

                    – g. 18.00 1. + Jana Cejmańskiego – z ok. imienin.

                                   2.  + męża Tadeusza Pestę – w 11 r. ś. i c. Rnę Pestów.

4. Czwartek  – g. 7.00   + Henryka kapelę – w 13 r. ś. i Rnę Kapelów i Rudzis.                       

                    – g. 9.00  + Marka Ziólkowskiego.                 

                    – g. 18.00 1.  + córkę Małgorzatę Majchrzak – w 3 r. ś.

                                   2. + Rców z obu stron: Jana i Janinę Pesta, Zygmunta i Stanisławę Jóźwiak  i

                                       wszystkich zmarłych z tej rodziny. 

5. Piątek     – g. 7.00     + Eugenię Gabryszewską. / pogrz./

                   – g. 9.00    + Jana i Mariannę Żuchowskich i ich dzieci.

        – g. 18.00 1. + Rców: Stefanię i Edwarda Rochowicz.

                                2. + Zofię i Kazimierza Wiśniewskich.

                                3. + Stanisława Rudowskiego – int. od córki i syna z rodzinami.               

6. Sobota     – g. 7.00 1. + małżonków Nowak – z ok. imienin Jana.

                                   2. + Zofię, Stanisława i Mieczysława Lisickich.

                                3. + Jana Baczewskiego.                     

                    – g. 9.00  + ojca i męża Jana Trojanowskiego – int. imieninowa.

                    – g. 16.00 – O bł. Boże dla Doroty i Arkadiusza Kędzierskich – w 10 r. ich ślubu.                     

                    – g. 17.00 – ślub: Damiana Majorkowskiego i Sylwii Szpejna.

                    – g. 18.00  – ślub: Piotra Maciejewskiego i Anny Krankowskiej. 

7. Niedziela           – g. 7.00   + Janinę i Jana Rakowskich – z ok. imienin.                

                     – g. 8.00  + Stanisława, Martę i Saturnina Ciarkowskich.

                    – g. 9.30  + Cezarego Połeć.

                    – g. 11.00 + męża Kazimierza Muczyńskiego, Rców Bruździńskich i Muczyńskich.

                     – g. 12.30  1. – O bł. Boże dla Krzysztofa i Anny Wiśniewskich – w 50 r. ślubu – int. od dzieci

      2.- W int. parafian i wszystkich, którzy zwykle się modlą w naszej farze i za

                             zmarłych, za których się modlimy w wypominkach rocznych.   

                    – g. 16.00  + Ireneusza Marciniaka – w r. ś. i z ok. imienin.

                    – g. 18.00  + Rców: Stanisławę i Lucjana Rulkiewiczów – w 18 r. ś. mamy.