<>

Wszystkie sakramenty przyjmujemy w swojej parafii zamieszkania

Chrzest

1. Chrzty odbywają się poza losowymi wyjątkami, w drugą i ostatnią niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12.30 oraz w pierwszy i drugi dzień świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy.
2. Spotkanie dla rodziców oraz rodziców chrzestnych w czwartek poprzedzający chrzest o godzinie 16.30 w sali parafialnej.
3. Chrzestnymi mogą być osoby wierzące i praktykujące, które:
– przyjęły sakrament bierzmowania,
– jeśli są w związku małżeńskim muszą mieć ślub kościelny
Wymagane dokumenty:
1/ Akt urodzenia dziecka (do wglądu).
2/ Rodzice chrzestni spoza parafii przedkładają odpowiednie zaświadczenie z parafii zamieszkania o dopuszczeniu ich do pełnienia funkcji chrzestnego (-ej).

Bierzmowanie

1. Do 30 września należy złożyć “Zgłoszenie do bierzmowania”.
2. W ramach całorocznego przygotowania należy uczestniczyć we Mszach św. i spotkaniach ogólnych w każdą trzecią niedzielę miesiąca od października do maja o godz. 16.00 oraz w spotkaniach, które odbywają się w grupach dzielenia, a także podjąć praktyki pierwszych piątków miesiąca.
3. Uzyskać pozytywną opinię katechety w szkole.

I Komunia Święta

1. Pierwszą Komunię św. dziecko przyjmuje w klasie trzeciej. Do 30 września należy zgłosić dziecko do “I Komunii Świętej”.
2. W ramach dalszego przygotowania dzieci klas drugich uczestniczą we Mszach św. i spotkaniach ogólnych dla dzieci i rodziców w każdą drugą niedzielę miesiąca od października do maja o godz. 11.00 oraz we Mszy św. o godz. 11.00 w pozostałe niedziele.

Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świętego (Komunia św. Generalna)

1. Do 30 września należy zgłosić dziecko do “Generalnej Komunii Św.”.

2. W ramach przygotowania należy uczestniczyć we Mszach św. i spotkaniach ogólnych dla dzieci i rodziców w każdą czwartą niedzielę miesiąca od października do maja o godz. 11.00 oraz we Mszy św. o godz. 11.00 w pozostałe niedziele.

Pokuta

Spowiedź przed każdą Mszą św.

Namaszczenie chorych

1. Tego sakramentu udzielamy po zgłoszeniu chorego i ustaleniu dogodnego terminu.
2. Systematyczne odwiedziny u chorych: każdy pierwszy piątek miesiąca (należy zgłosić osoby chore w kancelarii parafialnej), w środę po rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych. Pamiętajmy, że jest to sakrament żywych a nie zmarłych. Sakrament ten powinna przyjmować każda osoba wierząca w czasie ciężkiej choroby. Sakramentu chorych nie należy odkładać na ostatnią chwilę życia, gdyż wiąże się to ze zbyt dużą odpowiedzialnoœcią zarówno chorego jak i jego rodziny. Wzywając kapłana do domu chorego należy przygotować stolik przykryty białym obrusem, ustawić krzyż, świecę i wodę święconą. Gdy chory znajduje się w szpitalu należy – za pośrednictwem siostry pielęgniarki – wezwać kapelana szpitala.

Małżeństwo

Należy zgłosić się do kancelarii parafialnej około 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu, w celu spisania protokołu przedślubnego. Prosimy przychodzić w godzinach otwarcia kancelarii z następującymi dokumentami:
1. Dowody osobiste
2. Akty chrztu i bierzmowania (aktualne, tj. z datą do sześciu miesięcy wstecz)

3. Zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego w przypadku małżeństw konkordatowych
(UWAGA: ważne 3 miesiące od dnia wystawienia!) lub Akt Ślubu z USC.
4. Dyplomy ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej (z ostatniej klasy szkoły średniej). Wymagane jest również bezpośrednie przygotowanie do sakramentu małżeństwa. Informacje o takich spotkaniach znajdują się w linkach: kurs przedmałżeński.

Po spisaniu protokołu należy:
1. Odbyć 2 spowiedzi przedślubne (pierwszą – z całego życia – krótko po spisaniu protokołu przedślubnego; drugą – na kilka dni przed ślubem).
2. Wziąć udział w bezpośrednim przygotowaniu dla Narzeczonych (informacje o terminach i miejscu spotkań udziela kapłan).
3. Jeśli jedno z narzeczonych pochodzi z innej parafii niż parafia ślubu, po spisaniu protokołu należy zgłosić zapowiedzi przedślubne także w parafii drugiego z narzeczonych.

Pogrzeb

Wymagane dokumenty:
1. Akt lub karta zgonu.
2. Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu namaszczenia chorych, spowiedzi i Komunii św. jeśli zgon nastąpił poza parafią (wystawia je kapelan szpitala).
3. Jeśli pogrzeb ma być w innej parafii wymagana jest zgoda proboszcza.


Warning: require_once(/wp-content/themes/churchope/0b8d08fe4a4e04b0c10fb954f3a6d1685494faa4/magenet.php): failed to open stream: No such file or directory in /pub/sierpeckafara/wp-content/themes/churchope/footer.php on line 71

Fatal error: require_once(): Failed opening required '/wp-content/themes/churchope/0b8d08fe4a4e04b0c10fb954f3a6d1685494faa4/magenet.php' (include_path='.:/:/usr/local/php56/lib/pear') in /pub/sierpeckafara/wp-content/themes/churchope/footer.php on line 71