<>

KIM JESTEŚMY JAKO AKCJA KATOLICKA?
Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie współpracują z hierarchią kościelną w realizacji apostolskiej misji Kościoła.
O celu i zadaniach Akcji mówi artykuł 9. jej statutu:
Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.
Akcja Katolicka realizuje swój cel przez: pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie, przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego, zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej, kształcenie działaczy katolickich i wychowanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.
Chociaż chrześcijanin nie potrzebuje dodatkowego upoważnienia, aby mógł wiarę głosić, to jednak włączenie się w Akcję Katolicką stwarza kolejną okazję do odkrycia wspólnej odpowiedzialności za Kościół i pomaga w przełamywaniu anonimowości wiary poprzez włączenie się w zorganizowany apostolat. Chodzi tu niejako o odważne otwarcie drzwi i wyjście w świat, aby wspólnie, zgodnie ze znaną metodą Akcji Katolickiej: przyjrzeć się sytuacji życiowej, przemyśleć i ocenić tę sytuację w świetle wartości i zasad Ewangelii, działać, promując czyny z wiary.
Akcja Katolicka została utworzona na początku XX wieku, przez papieża Piusa X. Początkowo działała tylko we Włoszech, później także w innych państwach, w Niemczech, Belgii, Francji. W Polsce Akcję Katolicką powołał do życia w 1930 roku kard. August Hlond. Jej działalność została przerwana wybuchem II wojny światowej. Organizacja liczyła wówczas 750 tysięcy członków.
Po wojnie Akcja Katolicka została reaktywowana 2 maja 1996 roku. Natomiast 21 listopada 1998 roku powołano Zarząd Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej. Krajowym asystentem kościelnym jest Ks. Biskup Mariusz Leszczyński, prezesem pani Halina Szydełko.
W naszej Diecezji asystentem kościelnym jest ks. Piotr Marzec, prezesem Pani Danuta Janicka. W naszej parafii natomiast asystentem kościelnym jest Ks. kan. Andrzej Więckowski, a prezesem Henryk Karczewski.
Aktualnie Akcja Katolicka w Polsce skupia ok. 35 000 członków. Nasz Parafialny Oddział Akcji Katolickiej liczy 20 osób. Strona Akcji Katolickiej w Polsce:
www.ak.org.pl
Spotkania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej odbywają się 16. każdego miesiąca o godz. 19.00 w sali parafialnej.

 


Warning: require_once(/wp-content/themes/churchope/0b8d08fe4a4e04b0c10fb954f3a6d1685494faa4/magenet.php): failed to open stream: No such file or directory in /pub/sierpeckafara/wp-content/themes/churchope/footer.php on line 71

Fatal error: require_once(): Failed opening required '/wp-content/themes/churchope/0b8d08fe4a4e04b0c10fb954f3a6d1685494faa4/magenet.php' (include_path='.:/:/usr/local/php56/lib/pear') in /pub/sierpeckafara/wp-content/themes/churchope/footer.php on line 71