<>

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej. Dnia 01.07.1989 roku odbyło się zebranie założycielskie SRK u Księdza Biskupa Zygmunta Kamińskiego a 14.12.1989 roku nastąpiła rejestracja SRK DP w Sądzie Wojewódzkim Płockim.
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej było pierwszą taką organizacją w Polsce, wiele stowarzyszeń działających na terenie całego kraju brało z nas przykład.
Niezapomnianym dla nas przeżyciem były słowa Ojca Świętego skierowane osobiście do nas jako członków stowarzyszenia w czasie uroczystej celebry Mszy św. w Płocku 7 czerwca 1991 roku. Wcześniej Ojciec Święty błogosławił nowy sztandar SRK DP, na którym wyszyte jest nasze hasło z okresu millenium: Rodzina Bogiem silna.

Obecnym prezesem jest pan Kazimierz Urbaniak.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej w swoim działaniu wychodzi naprzeciw potrzebom nie tylko swoim członkom, ale podejmuje inicjatywy zmierzające do pomocy rodzinom najbardziej potrzebującym. Jedną z takich form są poradnie rodzinne, w których specjaliści profesjonalni pomagają małżeństwom i osobom samotnym, prowadzimy świetlice środowiskowe, komputerowe dla dzieci z rodzin ubogich, patologicznych, organizujemy kolonie letnie, choinki, festyny itp. Prowadzimy działalność charytatywną zakrojoną na szeroką skalę poprzez pomoc żywnościową dla osób i rodzin ubogich, chorych, wielodzietnych.
Tego typu pomoc pozwala ludziom żyć choć trochę lepiej w tak trudnych czasach.

W naszej parafii istnieje od początku kilkunastoosobowa grupa przynależąca do Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, którym przewodniczy pani Ewa Milczarska, zaś asystentem kościelnym jest ks. Andrzej Więckowski.
Spotkania odbywają się 16 każdego miesiąca.
Więcej informacji: http://www.rodzina.ksu.pl/


Warning: require_once(/wp-content/themes/churchope/0b8d08fe4a4e04b0c10fb954f3a6d1685494faa4/magenet.php): failed to open stream: No such file or directory in /pub/sierpeckafara/wp-content/themes/churchope/footer.php on line 71

Fatal error: require_once(): Failed opening required '/wp-content/themes/churchope/0b8d08fe4a4e04b0c10fb954f3a6d1685494faa4/magenet.php' (include_path='.:/:/usr/local/php56/lib/pear') in /pub/sierpeckafara/wp-content/themes/churchope/footer.php on line 71