<>

Dzieła miłosierdzia mogą być realizowane w parafii w sposób indywidualny, spontaniczny, bezpośredni w rodzinie lub sąsiedztwie oraz w sposób wspólnotowy, kompleksowy, planowy, zorganizowany. Ze względu na drugi sposób istnieje potrzeba powołania w każdej parafii specjalnej grupy osób, której zadaniem byłoby niesienie adekwatnej do potrzeb i fachowo zorganizowanej pomocy charytatywnej.
Konferencja Episkopatu Polski wielokrotnie dawała dowód swojej troski i poparcia dla posługi charytatywnej świadczonej w parafiach. W roku 1986 została zatwierdzona “Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o pracy charytatywnej w parafiach”, mówiąca o powołaniu, zadaniach i działalności Parafialnego Zespołu Charytatywnego. Biorąc pod uwagę ponadczasowe racje teologiczne, nowe uwarunkowania społeczno – ustrojowe oraz regulacje prawne dotyczące stosunku Państwa do Kościoła w naszej Ojczyźnie, powstanie Caritas Polska i Caritas diecezjalnych a także dotychczasowe doświadczenia pracy charytatywnej w parafiach Konferencja Episkopatu Polski postanawia, aby spoczywający na proboszczu, duszpasterzach i wiernych niezbywalny obowiązek niesienia pomocy potrzebującym we wspólnocie parafialnej był realizowany przez Parafialny Zespół Caritas, zwany w dalszej części instrukcji Zespołem. Praca Zespołu nie zwalnia ogółu wiernych a także innych grup i wspólnot działających w parafii z obowiązku świadczenia miłosierdzia, lecz je jedynie usprawnia, koordynuje i uzupełnia. Zespół jest jedną z podstawowych struktur parafii, dzięki którym wypełnia ona swoją misję charytatywną w Kościele i świecie.
Naszemu parafialnemu kołu Caritas przewodzi p. Hanna Wiktor oraz ks. Łukasz Gach. Regularnie są wydawane paczki żywnościowe dla najuboższych rodzin naszej parafii oraz organizowane imprezy okolicznościowe np. Choinka dla dzieci.
Biuro Caritas znajduje się w budynku parafialnym i jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 12.00.
Więcej informacji o działalności Caritas w płockiej diecezji:
http://www.plock.caritas.pl/pkc.htm


Warning: require_once(/wp-content/themes/churchope/0b8d08fe4a4e04b0c10fb954f3a6d1685494faa4/magenet.php): failed to open stream: No such file or directory in /pub/sierpeckafara/wp-content/themes/churchope/footer.php on line 71

Fatal error: require_once(): Failed opening required '/wp-content/themes/churchope/0b8d08fe4a4e04b0c10fb954f3a6d1685494faa4/magenet.php' (include_path='.:/:/usr/local/php56/lib/pear') in /pub/sierpeckafara/wp-content/themes/churchope/footer.php on line 71